Khoáng Variscite Từ Peru (Bản tin tháng 04/2013)

Khoáng Variscite Từ Peru (Bản tin tháng 04/2013)

Variscite màu lục là khoáng dùng làm trang sức thường được biết nhiều nhất ở dạng kết hạch từ vùng Clay Canyon, Utah (W. E. Wilson, “Các địa danh có khoáng vật nổi tiếng: Mỏ khoáng variscite ở Clay Canyon, Fairfield, Utah”, Mineralogical Record, Vol. 41, No. 4, 2010, trang 321 – 349)...

Bộ sưu tập ảnh