Thông Báo

Công Ty CP Giám Định Rồng Vàng – SJC

422 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM

Tel: 3822.1079 Fax: 3822.1075

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ do dịch bệnh Covid-19)

Kính gửi: Quý khách hàng

Công Ty Cổ Phần Giám Định Rồng Vàng – SJC xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ trong mùa dịch bệnh Covid-19 như sau:

* Nghỉ làm việc từ ngày thứ 5 (09/04/2020) đến hết ngày thứ 4 (15/04/2020).

* Ngày thứ 5 (16/04/2020) làm việc bình thường trở lại.

Trân trọng kính chào. 

                                    Công Ty CP Giám Định Rồng Vàng – SJC 

   GIÁM ĐỐC

                                                    (đã ký)

                                                                   Trần Minh Nhựt