Spodumene Màu Lục Có Hiệu Ứng Mắt Mèo Từ Brazil (Bản tin tháng 02/2013)

Vào năm 2011, tại Hội chợ đá quý Tucson, Luciana Barbosa đã giới thiệu vài viên spodumene màu lục có hiệu ứng dãy màu óng ánh dạng mắt mèo (hình 12). Loại khoáng vật này được khai thác từ vùng đá pegmatite thuộc khu vực Araçuaí, bang Minas Gerais. Mặc dù mỏ khoáng này là một trong những nguồn mỏ cung cấp loại spodumene màu lục chất lượng có thể mài giác từ nhiều năm nay nhưng đến năm 2010 thì bà Barbosa mới thấy lần đầu tiên các lô hàng nhỏ chứa các mẫu khoáng có hiệu ứng óng ánh; chỉ khoảng 5% lô hàng tạo được hiệu ứng này, các khoáng thô có đủ tính mềm dẻo mới đánh bóng và đã mài được khoảng 25 viên dạng cabochon. Trong khi các viên “sạch” được mài giác có thể nặng đến trên 20 ct, còn các viên có hiệu ứng mắt mèo thì nhỏ hơn, các viên dạng cabochon đặc trưng nặng từ 5 – 8 ct. Loại khoáng vật này được cho là không hề trải qua bất kỳ xử lý nào.

Hình 12: Viên đá spodumene màu lục từ Brazil (4,35 và 6,15 ct) có hiệu ứng dãy màu óng ánh. Ảnh chụp bởi Robert Weldon.

Mặc dù GIA đã từng kiểm tra nhiều viên kunzite có hiệu ứng mắt mèo nhưng với loại spodumene màu lục có hiệu ứng óng ánh như thế này thì quả là hơi đặc biệt (S. F. McClure, pers. Comm., 2011). Kunzite có hiệu ứng óng ánh đã được báo cáo trước đây (“Kunzit-katzenaugen aus Brasilien [Kunzite mắt mèo từ Brazil]”, Gemmologie: Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, Vol. 46, No. 2, 1997, trang 64 – 65 và các tài liệu tham khảo khác) nhưng đây là lần đầu tiên loại spodumene màu lục được ghi nhận đã bổ sung vào kho tài liệu đá quý cũng như mở rộng thêm kiến thức cho đọc giả. (Công Ty TNHH Giám Định Rồng Vàng lược dịch theo Brendan M. Laurs trong Gem News International, quyển Fall 2011)