Bao Thể Sapphire Trong Sapphire Thiên Nhiên (Bản tin tháng 06/2012)

Hình 5: Tinh thể sapphire nằm trong viên sapphire màu xanh nặng 43,05 ct (phóng đại 20 lần). Ảnh chụp bởi Pantaree Lomthong.

Trong số rất nhiều viên đá sapphire được đưa đến phòng giám định Bangkok để cấp giấy chứng nhận thì mới đây có một viên nặng 43,05 ct màu xanh mài hình nệm được xác định là đặc biệt hiếm gặp. Chiết suất điểm khoảng 1,760 và 1,769 cùng với tỷ trọng thủy tĩnh là 3,99 đã chứng thực nó là corundum. Nhưng dưới kính hiển vi quan sát được các bao thể vô cùng thú vị.

Dưới phần trên, ngay sát gờ, quan sát thấy một tinh thể lục giác dạng đặc trưng của sapphire. Và bao thể này lại mang trong nó những bao thể khác (hình 5). Tại khu vực tinh thể tăng trưởng lộ lên đến bề mặt (phần bị loại bỏ trong quá trình cắt mài) thấy rằng ánh của nó giống với ánh của đá chủ, cung cấp bằng chứng xác định nó là sapphire. Kiểm tra thêm trên cả đá chủ và bao thể bên trong bằng phổ Raman hiển vi khẳng định cả hai đều là corundum. Bên trong bao thể tinh thể sapphire, ngoài bằng chứng là các bao thể tinh thể hình kim còn có các tinh thể không màu và nhiều bao thể thứ sinh thể lỏng (hình 6). Sự tương phản trong đá sapphire chủ hoàn toàn liên quan đến các đặc điểm bên trong.

Hình 6: Phóng đại 50 lần sẽ nhìn thấy các bao thể hình kim, tinh thể và bao thể thứ sinh thể lỏng nằm bên trong bao thể tinh thể sapphire. Ảnh chụp bởi Pantaree Lomthong.

Sự đa dạng về bao thể trong sapphire là bình thường nhưng việc tồn tại những bao thể tinh thể sapphire ngay chính trong sapphire chủ là điều hiếm khi được nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên sapphire trong sapphire được ghi nhận. (Công Ty TNHH Giám Định Rồng Vàng – SJC lược dịch theo Garry Du Toit trong Lab Notes, quyển G&G Winter 2010)