Thạch Anh Chứa Bao Thể Spessartine (Bản tin tháng 02/2013)

Mỏ khoáng Navegadora của Brazil (Lavra da Navegadora) nằm trong khu vực Conselheiro Pena thuộc bang Minas Gerais là nơi cung cấp quan trọng loại khoáng spessartine, chủ yếu ở dạng các tinh thể bị gặm mòn kiểu ăn mòn axit, chúng thường được các nhà sưu tập khoáng săn tìm (J. S. White, “Khoáng spessartine từ mỏ Navegadora, Minas Gerais, Brazil”, Rocks & Minerals, Vol. 84, No. 1, 2009, trang 42 – 45, http://dx.doi.org/10.3200/RMIN.84.1.42-45). Mỏ này còn cung cấp loại thạch anh hấp dẫn chứa bao thể spessartine, đã từng được trưng bày tại Hội chợ đá quý Tucson năm 2011 bởi Luciana Barbosa (Gemological Center, Los Angeles). Cô cho biết khoáng vật này gần đây bắt đầu được khai thác thường xuyên và chúng đã hiện diện trên thị trường ngày càng nhiều vào những năm 2009 và 2010. Cô thấy đủ loại từ khoáng thô đến cắt mài và khoảng 15 – 20 viên được đánh bóng. Loại thạch anh đã được gia công thành một loạt các sản phẩm khác nhau (hình 5) từ các viên đá quý 5 ct đến các viên mài giác nặng đến 100 ct và các tinh thể lớn được đánh bóng và tạo đầu nhọn và các quả cầu lớn.

Hình 5: Các mẫu thạch anh Brazil có chứa các bao thể spessartine đẹp. Viên đá mài giác nặng 18,60 ct (ảnh của Robert Weldon) và viên mài cabochon nặng 25,60 ct (ảnh của Luciana Barbosa).

Mặc dù euhedral đồng sinh với spessartine trước đây đã từng được báo cáo như là bao thể trong thạch anh (E. J. Gübelin và J. I. Koivula, Photoatlas of Inclusions in Gemstones, NXB ABC, Zurich, Switzerland, 1986, trang 159) nhưng sự hiện diện một lượng lớn khoáng vật này với chất lượng và kích cỡ như thế này là điều đáng được quan tâm. (Công Ty TNHH Giám Định Rồng Vàng – SJC lược dịch theo Brendan M. Laurs trong Gem News International, quyển G&G Fall 2011)